Itsensä tunteminen & ymmärtäminen & hyväksyminen, Yleinen

Positiivisesta ajattelusta opittua

Itseäni on kannatellut positiivinen ajattelu siitä lähtien kuin luin Louise L. Hayn kirjan Elämä! Mietteitä matkallesi (2011). Tällä hetkellä taidan olla siinä vaiheessa jolloin kykenen tutkailemaan omia varjopuoliani ja hyväksymään itseni täydemmin.

Häpeä, pelko hylätyksi tulemisesta, yksin jäämisestä ja siitä ettei ole tarpeeksi hyvä omiin tai toisten standardeihin ovat ehkä asioita joista itse kukin kamppailee. Oma sisäinen rauha eli se, että hyväksyy sen mikä on, auttaa.

Minä olen monen muun suomalaisen tavoin kärsinyt masennuksesta ja minua kiusattiin koulussa vielä parikymppisenäkin. Positiivisen ajattelun ansiosta olen oppinut mm. seuraavia asioita;

  • Muutin sisäistä kriitikon ääntäni, positiiviseksi ääneksi.
  • Opin päästämään irti ikävistä asioista ja antaa anteeksi niin itselle kuin muille.
  • Opin luopumaan syyllistämisestä ja tuomitsemisesta.
  • Opin päästämään irti uskomuksista, jotka eivät enää palvele minua (ja opettamaan näitä muille).
  • Opin ottamaan vastuun omista teoista ja asioita, jotka minulle tapahtuvat.
  • Ymmärrys toisten ihmisten käyttäytymisestä, joku on tietynlainen tai käyttäytyy merkityksellisesti oman elämänsä aikaisempien kokemustensa pohjalta.
  • Opin päästämään irti ihmisistä, tavaroista ja paikoista, jotka eivät enää palvele itseäni.

Positiivinen ajattelu ei tarkoita sitä etteikö olisi murheita tai huonoja päiviä. Positiivinen ajattelu auttaa kohtaamaan asiat ja on ratkaisukeskeisempää kuin negatiivinen ajattelu, joka usein on passivoivaa.

Elämäni ei muuttunut, suhtautumiseni elämään ja itseeni muuttui.

”Kun muutat ajatuksiasi asioista joita näet, asiat jotka näet muuttuvat”.-Dr Wayne Dyer